Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 24 – 12 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Nijverheidsweg 17A-F in Mijdrecht Wijziging brandcompartimenten Z/20/161051 03-06-2020