Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 25 – 19 juni 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Achterveld 38 in Vinkeveen Onderheien van de parkeerplaats Z/20/160367 04-06-2020
De Lindeboom 25 in Mijdrecht Verplaatsen van een technische installatie Z/20/162566 09-06-2020
Dorpsstraat 24 in Baambrugge Verbouwen van de woning Z/20/162890 11-06-2020