Wet Milieubeheer (week 24 - 12 juni 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

Zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:
-    G. van Dam en G.W.H.M. Welling voor het adres:
Burgemeester Padmosweg 169 3648 BD in Wilnis. De melding heeft betrekking op het starten van een aantal nevenactiviteiten, namelijk het bieden van zorg (dagbesteding) en een kinder- /buurtboerderij. 
-    Studio Harvest voor het adres:
Gein-Noord 32 1391 HA in Abcoude. De melding heeft betrekking op het starten van de activiteiten. Binnen het bedrijf worden foto’s gemaakt voor modebedrijven. In de tuin is een bovengrondse propaantank (1630 L) aanwezig. 

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. 
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.