1e wijziging Mandaat- en aanwijzingsbesluit DPG - GGDrU gemeente De Ronde Venen 2017

Het college heeft op 28 januari 2020 besloten de 1e wijziging Mandaat- en aanwijzingsbesluit DPG - GGDrU gemeente De Ronde Venen 2017 vast te stellen. Aan het Mandaat- en aanwijzingsbesluit DPG - GGDrU gemeente De Ronde Venen 2017, zoals vastgesteld op 27 juni 2017, is onderdeel f aan bijlage 1 toegevoegd: artikel 5.1 en 5.2 van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl).

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.