Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 11 – 10 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum ontvangen

In Wilnis

Dempen en graven watergang Wilnis E1756

Z/20/159608

26-2-2020

Achterveld 17 in Vinkeveen

Vergroten appartement

Z/20/159681

27-2-2020

Waverbancken 29 in Vinkeveen

Het realiseren van een dakopbouw

Z/20/159676

27-2-2020

Kerkstraat 112 in Abcoude

Het aanbrengen van nieuwe beschoeiing

Z/20/159679

27-2-2020

Baambrugse Zuwe 127 C 1 in Vinkeveen

Het bouwen van een nieuwe woning

Z/20/159898

29-2-2020

Koppelrust 3 in Abcoude

Het plaatsen van een windscherm

Z/20/159917

2-3-2020

Antony Pieter van Dishoeckstraat 2 in Mijdrecht

Het vervangen van de oude en beschadigde beschoeiing

Z/20/159901

1-3-2020

Vinkeveen, sectie F, nummer 2656

Het bouwen van een recreatiewoning

Z/20/159948

2-3-2020

't Markvelt 10 in Abcoude

Het uitbreiden van de woning

Z/20/160019

3-3-2020

Wilnisse Zuwe 15 B in Wilnis

Het bouwen van een nieuwe woning

Z/20/159985

3-3-2020

te Land van Winkel 14A in Abcoude

Het aanleggen van een voetgangersbrug

Z/20/160033

3-3-2020

Raadhuislaan 3 in Mijdrecht

Het plaatsen van 4 dakkapellen

Z/20/160037

3-3-2020

De Horn 4 in Baambrugge

Nieuwbouw van een ligboxenstal

Z/20/159977

3-3-2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.