Bekendmaking drank- en horecawetvergunning en exploitatievergunning

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat op 24 maart 2020 (verzenddatum 25 maart 2020) voor onderstaande inrichting een Drank- en Horecawetvergunning en een exploitatievergunning is verleend Baambrugse Zuwe 198 in Vinkeveen.

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken via E. iv@derondevenen.nl of T. 0297 291616. Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.