Beleidsregels handhaving en gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente De Ronde Venen 2020 (week 12 – 17 maart 2020)

Het college heeft op 5 februari 2020 besloten de Beleidsregels handhaving en gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente De Ronde Venen 2020 vast te stellen. Dit besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl).

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.