Doelgroepenverordening en wijziging Woonvisie 2025

De raad heeft op 5 maart 2019 de Doelgroepenverordening 2020 gemeente De Ronde Venen vastgesteld en ook de 1e wijziging Woonvisie 2025. Deze besluiten zijn gepubliceerd in het Gemeenteblad (zie www.officielebekendmakingen.nl).

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.