Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (Week 13 – 24 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg 242R 62

Het vervangen van een recreatie ark

Z/19/155120

17-03-2020

Herenweg 276R 16 in Vinkeveen

Het plaatsen van een overkapping in de tuin

Z/20/157421

16-03-2020