Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 10 – 3 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg perceel F 1416 Vinkeveen

vervangen beschoeiing, steiger, vlonders met bloembakken (legalisatie)

Z/19/156326

20-2-2020

Meerzicht 29 in Abcoude

 

Het aanbrengen van een dakopbouw

Z/19/156254

20-2-2020

Mijdrechtse Zuwe 11 Mijdrecht

 

Het bouwen van een hobbyschuur

Z/19/154873

25-2-2020