Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 11 – 10 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Herenweg 289 in Vinkeveen

Wijzigen van de verleende vergunning verbouw woning

Z/19/155554

2 maart 2020