Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (Week 10 – 3 maart 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan

  • Benegas B.V., Zuiderzeestraatweg 1, 3882 NC Putten voor het vervoer van Propaan en Butaan naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.
  • Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52 A, 2235 SH Valkenburg voor het vervoer van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 4 maart tot en met 15 april 2019. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden. Voor een toelichting op de ontheffing aan Benegas B.V. kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen. Voor een toelichting op de ontheffing aan Jongeneel Transport kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, de heer H. Baijense,T. 088 – 022 50 00.