Verleende omgevingsvergunningen (Week 13 – 24 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Antony Pieter van Dishoeckstraat 2 in Mijdrecht

Het vervangen van de houten beschoeiing

Z/20/159901

13-03-2020

Kerkstraat 64 in Abcoude

Het aanbrengen van zonnepanelen

Z/19/156032

16-03-2020

Angsteloord 35 in Abcoude

Het vervangen van een dakkapel op het voordakvlak

Z/20/159633

16-03-2020

Groenland 48 in Vinkeveen

Het aanbrengen van een dakkapel op het voordakvlak

Z/19/155619

16-03-2020

De Hoef Oostzijde 92 in De Hoef

Het plaatsen van een kleine windmolen

Z/20/157521

16-03-2020

Torenlaan 16 in Abcoude

Het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde

Z/20/157037

17-03-2020

Nutslaan 21 in Mijdrecht

Een uitbouw van de woning aan de achtergevel

Z/19/155555

18-03-2020

Oudhuijzerweg 67 in Wilnis

Het plaatsen van een vluchttrap

Z/19/155208

18-03-2020

Briljant 32 in Mijdrecht

Het vervangen van kozijnen

Z/20/159297

18-03-2020

Achterbos 8 in Vinkeveen

Oprichten van een woning

Z/19/155796

19-03-2020

Industrieweg 27 in Mijdrecht

Verbouwing van J-sports

Z/19/155832

19-03-2020

Houtdijk 13 in Mijdrecht

Plaatsen dakkapel op het voordakvlak

Z/20/157420

 

19-03-2020

Dokter van Doornplein 2A in Abcoude

Het aanbrengen van nieuwe reclame uitingen en het vervangen van de
condensor

Z/19/156108

20-03-2020

Zandeiland 1 Vinkeveen

Verbouwing van het paviljoen

Z/20/158247

20-03-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.