Verleende omgevingsvergunningen (week 11 – 10 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Steven van Rumelaerstraat 33 in Mijdrecht

Het vernieuwen van de uitbouw, bijkeuken en berging

Z/19/154969

26-02-2020

Marickenlaan 19,21,31, Waterpeil 28,34, 50 en Droogmakerij 50 in Wilnis

Het plaatsen van 7 dakkapellen

Z/20/157499

27-02-2020

Schattekerkerweg 6 in De Hoef

Het plaatsen van een kleine tribune

Z/20/156729

27-02-2020

Mevrouw van Wieringenplein 1 tot en met 94  in Mijdrecht

Renovatie wooncomplex De Kom te Mijdrecht

Z/19/155805

02-03-2020

De Omloop 2 in Abcoude

Het bouwen van een woning

Z/19/153784

06-03-2020

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.