Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (Week 13 – 24 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Tuinderslaan 8 in Mijdrecht

Het tijdelijk (5 jaar) realiseren van een caravanstalling in een bestaande kas

Z/19/154571

13-03-2020