Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 10 – 3 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Oudhuijzerweg 67 in Wilnis

Plaatsen van een vluchttrap

Z/19/155208

30-1-2020

Eerste Hoefweg 6 en 6A in de Hoef

Nieuwbouw van een dubbel woonhuis

Z/19/155959

24-2-2020

Burgemeester Padmosweg 165 in Wilnis

Bouw van een landbouwschuur

Z/19/155364

24-2-2020

Hoofdweg 74 in Mijdrecht

Het aanleggen van een brug

Z/20/157323

24-2-2020

Industrieweg 27 in Mijdrecht

Interne verbouwing J-sports

Z/19/155832

20-2-2020

Vinkenkade 21 in Vinkeveen

Een nieuw te bouwen woning

Z/19/156626

26-2-2020

Nutslaan 21 in Mijdrecht

Het uitbreiden van de woning aan de achter

Z/19/155555

25-2-2020