Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 12 – 17 maart 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Locatie

Omschrijving

Zaaknummer

Datum verzonden

Torenlaan 16 in Abcoude

Het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde

z/20/157037

5-3-2020

Kerkstraat 94 in Abcoude

Verbouw van het woonhuis

Z/20/157329

11-3-2020

Burgemeester Haitsmaplein 2 in Mijdrecht

Het plaatsen van een afzuigkanaal en luchtrooster in de gevel

Z/20/157308

11-3-2020

Burgemeester Padmosweg 169 in Wilnis

Realisatie Buurderij
Activiteit:

- Bouw
- handelen in strijd met regels RO

Z/19/155444

3-3-2020