Wet Milieubeheer (Week 14 – 31 maart 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

 • Melkveehouderij Tijsseling voor het adres: Burgemeester Padmosweg 165 in Wilnis.
  De melding heeft betrekking op het realiseren van een landbouwschuur voor stalling van landbouwwerktuigen en berging van hooi en stro.
 • Multifill B.V. voor het adres: Communicatieweg 24 in Mijdrecht.
  De melding heeft betrekking op het parkeren van maximaal 3 tankvrachtwagens met een inhoud van maximaal 20 ton ADR-klasse 3 stoffen voor een periode van maximaal 24 uur aaneengesloten.
 • Stal Röling voor het adres: Derde Zijweg 3A in Mijdrecht.
  De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting.
 • Albert Heijn Abcoude voor het adres: Dokter van Doornplein 2 in Abcoude.
  De melding heeft betrekking op het veranderen van de bestaande dak condensors door een gaskoeler met CO2. Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld.

Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst, telefoon: 088 – 022 50 00.