Aangevraagde omgevingsvergunningen (week 21 – 22 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Voordijk 53 in Abcoude Het vernieuwen van dakkapellen en het plaatsen van zonnepanelen Z/20/163594 07-05-2020
Pieter Joostenlaan in Wilnis Het kappen van 92 bomen (reconstructie) Z/20/163711 08-05-2020
Cruzaat 2 in Mijdrecht Uitbouw voorgevel Z/20/163747 11-05-2020
Amstelkade 49 in Wilnis Baggeren Wilnis Bovenlanden fase 2 Z/20/163764 11-05-2020
Vossestaart 34 in Wilnis Vernieuwen en wijzigen raamindeling in de voorgevel Z/20/163768 11-05-2020
Zand- en Jaagpad 15 in Baambrugge Vergroten van de woning Z/20/163801 12-05-2020

Deze aanvragen zijn in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet inzien.

U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.