Bekendmaking Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunning (week 22 – 29 mei 2020)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat voor onderstaande inrichtingen een Drank- en Horecawetvergunning en een Exploitatievergunning is verleend:
-  Zandeiland één 1, 3645 BZ in Vinkeveen verleend op 20 mei (verzenddatum 22 mei 2020)
-  Herenweg 144F, 3645 DT in Vinkeveen verleend op 22 mei (verzenddatum 22 mei 2020)
Herenweg 276 B, 3645 DX in Vinkeveen verleend op 26 mei (verzenddatum 27 mei 2020)

De vergunningen liggen ter inzage gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt een afspraak maken per e-mail via iv@derondevenen.nl of telefoon 0297 29 16 16.

Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.