Bekendmaking Drank- en Horecawet- en Exploitatievergunningen (week 18 – 1 mei 2020)

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat op respectievelijk 21 en 22 april (verzenddatum 22 april 2020) voor onderstaande inrichtingen een Drank- en Horecawetvergunning en een Exploitatievergunning is verleend:

  • Achterbos 20, 3645 CD Vinkeveen
  • Vinkenkade 2, 3645 AR Vinkeveen

De vergunningen liggen ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 Mijdrecht, gedurende zes weken na de verzenddatum van de vergunningen. U kunt een afspraak maken via iv@derondevenen.nl of 0297 29 16 16.
Tegen het verlenen van de vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.