Eerste wijziging legesverordening 2020 (week 20 – 15 mei 2020)

Op 23 april 2020 heeft de raad besloten de Eerste wijziging Legesverordening De Ronde Venen 2020 vast te stellen. Dit besluit is op 1 mei 2020 gepubliceerd in het elektronisch Gemeenteblad
en wijzigt deels de tarieventabel van de Legesverordening De Ronde Venen 2020. U kunt hier de gewijzigde legesverordening vinden.

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.