Mandaatbesluit 2020.1 (week 19 – 8 mei 2020)

Op 25 april 2020 is het Algemeen mandaatbesluit 2020.1 in werking getreden. In het Algemeen mandaatbesluit staat welke bevoegdheden medewerkers namens het college en de burgemeester mogen uitoefenen. De mandaten zijn gerangschikt per team. U kunt het nieuwe Algemeen mandaatbesluit hier vinden. Dit is de officiële publicatie in het elektronisch Gemeenteblad.

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.