Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 18 – 1 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel. 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kerkstraat 112 in Abcoude Beschoeiing Z/20/159679 14-04-2020