Nieuwe Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht

Vanaf maandag 1 juni 12.00 is een nieuwe noodverordening van kracht. Tot die tijd geldt de noodverordening van 11 mei. Per 1 juni worden opnieuw enkele maatregelen versoepeld. Onder meer voor groepen, horeca, onderwijs en culturele instellingen. De basisregels blijven van kracht, zoals: handen wassen, 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden, thuis blijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken.

Op de website van de VRU staat een uitgebreide toelichting. Ook heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio op 28 mei 2020 besloten een aanwijzingsbesluit ontheffing locaties Rijksvaccinatieprogramma vast te stellen. Op de website van de VRU vindt u ook de andere geldende aanwijzingsbesluiten.