Verleende kapvergunningen (week 20 – 15 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:

Verleende kapvergunningen
Globale locatie Aard van het project/soort boom Reden Activiteiten Aanvraagnummer Datum ontvangen
Abcoude achter carpoolplek A2, Abcoude 3x Populus euramericana zwamaantasting / scheefstand / slechte conditie kappen Z/20/161886 27-03-2020
Achter Achter de Kerken 7, Abcoude Salix sepulcralis 'Chrysocoma' kandelaberen i.v.m. beheerstechnische problemen kappen Z/20/161886 27-03-2020
Amstelkade 69, Amstelhoek Salix sepulcralis 'Chrysocoma' inrotting / holte stam kappen Z/20/161886 27-03-2020
Mijdrechtse Zuwe t.h.v. de benzinepomp, Amstelhoek Populus euramericana inrotting stamvoet / scheefstand kappen Z/20/161886 27-03-2020
Schoolstraat 2, Amstelhoek Prunus avium inrotting stamvoet kappen Z/20/161886 27-03-2020
Agaat 1, Mijdrecht Acer pseudoplatanus plakoksel / holte in de kroon kappen Z/20/161886 27-03-2020
Anselmusstraat / Van Wassenaerstraat, Mijdrecht Prunus cerasifera 'Nigra' tonderzwam / inrotting kappen Z/20/161886 27-03-2020
Assesorstraat t.o. 1-35, Mijdrecht Acer pseudoplatanus scheefstand / kroonsterfte/ bastschade kappen Z/20/161886 27-03-2020
Dr. J. van der Haarlaan, Mijdrecht Fraxinus excelsior stormschade / uitgebroken plakoksel kappen Z/20/161886 27-03-2020
Oosterlandweg t.h.v. nummer 5a, Mijdrecht 2 x Fraxinus excelsior kroonsterfte /essentaksterfte kappen Z/20/161886 27-03-2020
Oosterlandweg t.h.v. nummer 9, Mijdrecht Fraxinus excelsior kroonsterfte /essentaksterfte kappen Z/20/161886 27-03-2020
Raadhuislaan / Koningin Julianalaan, Mijdrecht Magnolia 'Spectrum' ernstige scheefstand / instabiel kappen Z/20/161886 27-03-2020
Turkoois 50 achterzijde, Mijdrecht Alnus glutinosa overlast/ te dicht op erfgrens kappen Z/20/161886 27-03-2020
Wipmolen 24 naast, Mijdrecht Carpinus betulus 'Fastigiata' onevenredige overlast kappen Z/20/161886 27-03-2020
Wipmolen 50, Mijdrecht 2 x Carpinus betulus 'Fastigiata' onevenredige overlast kappen Z/20/161886 27-03-2020
Bijleveld 45, Vinkeveen Quercus robur te dicht op erfscheiding kappen Z/20/161886 27-03-2020
Kloosterplein, Vinkeveen Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte kappen Z/20/161886 27-03-2020
Reigerstraat 3, Vinkeveen Betula pendula kroonsterfte kappen Z/20/161886 27-03-2020
Scholeksterlaan 76, Vinkeveen 4 x Fraxinus excelsior mechanische belasting / takbreuk / stabiliteitsgevaar (stormschade) kappen Z/20/161886 27-03-2020
Scholeksterlaan 40, Vinkeveen 5 x Fraxinus excelsior mechanische belasting / takbreuk / stabiliteitsgevaar (stormschade) kappen Z/20/161886 27-03-2020
Scholeksterlaan 112, Vinkeveen 5 x Fraxinus excelsior mechanische belasting / takbreuk / stabiliteitsgevaar (stormschade) kappen Z/20/161886 27-03-2020
Spoorlaan 28, Vinkeveen Alnus glutinosa scheefstand/opdruk verharding brug kappen Z/20/161886 27-03-2020
Molmlaan 1, Wilnis Betula pendula scheefstand / stabiliteitsgevaar kappen Z/20/161886 27-03-2020
Padmosweg t.h.v. 82, Wilnis Acer pseudoplatanus plakoksel / matige conditie kappen Z/20/161886 27-03-2020
Padmosweg tegenover 170, Wilnis Ulmus hollandica aanvraag vanwege realiseren nieuwe inrit kappen Z/20/161886 27-03-2020
Pieter Joostenlaan t.h.v. nummer 26, Wilnis Pyrus communis scheefstand kappen Z/20/161886 27-03-2020
Hoofdweg t.h.v. nummer 4, Waverveen Fraxinus excelsior kroonsterfte / essentaksterfte kappen Z/20/161886 27-03-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.