Verleende omgevingsvergunningen (week 18 – 1 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
't Markvelt 10 in Abcoude Aanbouw en verbinding tussen woning en bijgebouw Z/20/160019 20-04-2020
Kerkstraat 94 in Abcoude Verbouw van het woonhuis Z/20/157329 21-04-3020
Merelslag 13 in de Hoef Dakkapel op het voordakvlak Z/20/162008 22-04-2020
Merelslag 15 in de Hoef Dakkapel op het voordakvlak Z/20/162010 22-04-2020
Zeelt 24 in Wilnis Plaatsen dakopbouw op de garage Z/20/160817 22-04-2020
Beltmolen 52 in Mijdrecht Bouwen van een uitbouw met berging/schuur Z/20/158549 21-04-2020
Burgemeester Padmosweg 3 in Wilnis Nieuwbouw van een woning Z/20/158536 21-04-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.