Verleende omgevingsvergunningen (week 19 – 8 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Burgemeester Padmosweg 165 in Wilnis Bouw van een landbouwschuur Z/19/155364 23-04-2020
Baambrugse Zuwe 67 in Vinkeveen Vergroten van de woning Z/20/157985 24-04-2020
Burgemeester Van Trichtlaan 86 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel aan voorzijde van de woning Z/20/162585 28-04-2020
Molenweg 20 in Abcoude Isoleren dak, nieuwe dakkapel en wijzigen gevel Z/20/162191 28-04-2020
Land van Winkel, Brug 14A, Abcoude Realiseren van een brug Z/20/160033 28-04-2020
Haagwinde 89 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Z/20/162310 28-04-2020
Loopveldtweg 98 in Vinkeveen Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning Z/20/159081 29-04-2020
Koppelrust 3 in Abcoude Plaatsen van een windscherm Z/20/159917 29-04-2020
Meerzicht 29 in Abcoude Realiseren van een dakopbouw op de zij-uitbouw van de woning Z/20/160474 29-04-2020
Burgemeester Haitsmaplein 2 in Mijdrecht Aanbrengen van een afzuigkanaal en luchtrooster in de gevel Z/20/157308 30-04-2020
Eerste Hoefweg 6 en 6A in De Hoef Bouwen van een dubbel woonhuis Z/19/155959 30-04-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.