Verleende omgevingsvergunningen (week 21 – 22 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Tuinderslaan 8 in Mijdrecht Tijdelijke caravanstalling in bestaande kas Z/19/154571 07-05-2020
Ruwelspad 3 Abcoude Plaatsen van masten t.b.v. videosysteem Z/20/160526 11-05-2020
Leicester 2 in Mijdrecht Oprichten van een schuur Z/20/162062 11-05-2020
Nabij Plaswijk 35, 36, 39 en 40 in Vinkeveen Vervangen brug (R6080) kadastrale perceel VKV00, A 5380 Z/20/161131 12-05-2020
Nabij Plaswijk 44, 45, 50 en 51 in Vinkeveen Vervangen brug (R6090) kadastrale perceel VKV00, A 5380 Z/20/161134 12-05-2020
Nabij Plaswijk 56, 57, 62 en 63 in Vinkeveen Vervangen brug (R6100) kadastrale perceel VKV00, A 5380 Z/20/161135 12-05-2020
Nabij Vijzelmolen en Kruiwiel in Mijdrecht Vervangen brug (R1790) kadastrale perceel MDT01, C 9538 Z/20/161112 14-05-2020
Baambrugse Zuwe 35 in Vinkeveen Vergroten van de woning Z/20/161867 14-05-2020
Van Voorthuijsenhof 49 in Abcoude Vergroten van de woning Z/20/162498 14-05-2020
Turelurenlaan 6 in Vinkeveen Het aanbrengen van een dakopbouw Z/20/162083 14-05-2020
Amsterdamsestraatweg 20, 22, 24 in Abcoude Renovatie en wijziging van een kantoorpand naar 3 woningen Z19/154868 11-05-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.