Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 18 – 1 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Buurmeesterstraat 1 in Mijdrecht Aanvraag houten schuur naast het huis Z/20/160073 17-04-2020
Oosterlandweg 23a Mijdrecht Het plaatsen van dakkapellen aan de voorgevel Z/20/159545 20-04-2020
Koppelrust 3 in Abcoude Het plaatsen van een windscherm Z/20/159917 20-04-2020
Raadhuisplein 10 in Mijdrecht Aanvraag gebruik pand als horeca Z/20/160258 23-04-2020