Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 19 – 8 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Baambrugse Zuwe 127C in Vinkeveen Bouwen van een woning Z/20/159898 30-04-2020
Rijksstraatweg 36 in Baamsbrugge Plaatsen van een opslagloods Z/20/158956 30-04-2020