Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 20 – 15 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Kerkstraat 6 in Abcoude Plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Z/20/161370 04-05-2020