Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 21 – 22 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Veenmolen 1 t/m 14, Weidemolen 1 t/m 8, Veendijk 2 t/m 62, Veendijk 29 t/m 39, Spoorzicht 1 t/m 49 en 2 t/m 32 in Wilnis Bouw van 100 woningen Fase V Maricken Z/20/160906 11-05-2020
Ovendijk 38 in Wilnis Realiseren van een bijeenkomstfunctie voor de verhuur als vergaderruimte Z/20/158986 13-05-2020
Garsten 3 in Abcoude Plaatsen van een dakopbouw Z/20/161365 13-05-2020
t.h.v Wilnisse Zuwe 60 in Wilnis Bouw van een waterkwaliteitsscherm in De Geer Z/20/161361 07-05-2020