Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen (week 22 – 29 mei 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel 3.9 van de Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Verlenging omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum ontvangen
Amstelkade 103 A in Amstelhoek Oprichten woonhuis Z/20/157272 18-05-2020
Hoogstraat 32 in Abcoude Aanvraag afwijking bestemming Z/20/161367 18-05-2020
Burgemeester de Beaufortlaan 14 in Abcoude Vergroten van een woning Z/20/161366 18-05-2020
Hofland 194 in Mijdrecht Splitsen van de bestaande woning in twee wooneenheden Z/20/161357 19-05-2020