Wet Milieubeheer (week 22 – 29 mei 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij een melding op basis van het Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

  • Veehouderij P.J. Stam voor het adres A.C. Verhoefweg 2, 3641 PC in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting door het houden van 50 schapen tijdens de aflammerperiode in een bestaande opslagruimte en het houden van 4 paarden, in de bestaande werktuigenberging.
  • Platimex Systems B.V. voor het adres Industrieweg 46, 3641 RM in Mijdrecht. De melding heeft betrekking op het oprichten van een reclame- en beletteringsbureau.

Voor de activiteiten van de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen, bezwaar in te dienen en/of beroep in te stellen.
Voor het inzien van meldingen op basis van deze algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:

Omgevingsdienst regio Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

Als u een toelichting wilt of de stukken wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van team Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst,088 022 50 00.