U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Collegebesluit 1e wijziging Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie De Ronde Venen 2020 (week 45 – 6 november)

Het college heeft op 15 oktober 2020 de 1e wijziging Nadere regels subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie De Ronde Venen 2020 vastgesteld. Aan de bij de nadere regels behorende tabel zijn de nieuwe tarieven vanaf 2021 toegevoegd. De wijziging is inmiddels in werking getreden. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/De%20Ronde%20Venen/629410/CVDR629410_2.html 

Officiële publicatie

De gemeente publiceert al haar verordeningen, beleidsregels en andere besluiten van algemene strekking op www.overheid.nl in een elektronisch Gemeenteblad. Als service naar onze burgers wordt deze informatie ook nog geplaatst op de gemeentepagina van deze krant. Dit betekent dat alleen rechten kunnen worden ontleend aan de publicatie van het elektronisch Gemeenteblad op www.overheid.nl (www.officielebekendmakingen.nl). Op www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving kunt u onze beleidsregels en verordeningen vinden die op dit moment gelden.