U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 45 – 6 november 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Bovendijk 16 A in Wilnis Het uitbreiden van de parkeerplaats Z/20/168919 20-10-2020
Bovendijk 4 G1 in Wilnis Vergroten toiletgebouw Z/20/167084 02-11-2020