U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verkeersbesluit voor het instellen van een parkeerschijfzone bij het Sporthuis Abcoude (week 45 – 6 november)

Aanleiding

Eind 2020 wordt het complex Sporthuis Abcoude geopend. Bezoekers zullen op verschillende manieren naar het Sporthuis Abcoude komen, waaronder met de auto. Het dichtstbijzijnde parkeerterrein is gelegen aan de Spoorlaan. Dit terrein heeft een hoge parkeerdruk. In de huidige situatie is er op korte afstand onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van het Sporthuis Abcoude. Zij verblijven over het algemeen niet langer dan 2 uur. Door een zone in te stellen voor een deel van dit parkeerterrein, wordt er parkeergelegenheid gecreëerd voor bezoekers van het Sporthuis Abcoude.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten om een parkeerschijfzone in te stellen (met maximale parkeerduur van 2 uur) voor 12 parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Spoorlaan te Abcoude door het plaatsen van verkeersborden E10-zone max. 2h, onderbord (ma t/m zo 8-22 h, herhaling) en het markeren van de parkeervakken met een blauwe streep.

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u uw DigID nodig. De precieze voorwaarden staan op deze website te lezen. Voor het indienen van een verzoek tot 
Om een voorlopige voorziening te laten maken moet u griffierecht betalen aan de rechtbank.

Contact

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u eerst bellen met de gemeente voor meer informatie of om vragen te stellen. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden opgelost. Bezwaar maken is dan misschien niet meer nodig. U mag natuurlijk ook meteen een bezwaarschrift indienen.