U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Intrekking omgevingsvergunningen (week 41 – 9 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Ingetrokken omgevingsvergunning(en)
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Nijverheidsweg 17A-F in Mijdrecht Wijziging brandcompartimenten Nijverheidsweg 17A-F Z/20/161051 01-09-2020
Langhuislaan 10 in Wilnis Het plaatsen van een dakkapel Z/20/166660 16-09-2020
Groot Mijdrechtstraat 17 G1 in Mijdrecht Tijdelijke opslag van containers (ca 10 ton) schroot Z/20/165833 28-09-2020
Voordijk 56 in Abcoude Uitbouwen aan de achterzijde aan het hoofdgebouw Z/20/169581 30-09-2020
Voordijk 56 in Abcoude Het verhogen van het dak en wijzigen achtergevel hoofdgebouw Z/20/169582 30-09-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.