U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 44 – 30 oktober)

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:

zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

•    Jongeneel Transport, Voorschoterweg 52 A, 2235 SH Valkenburg, t.b.v. het vervoer van Propaan, UN 1965, klasse 2,2 F naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.

De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 2 november tot en met 14 december 2020. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien bij:
-    het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 11 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht: info@odru.nl ter attentie van afdeling externe veiligheid / ontheffingen.