U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verkeersbesluit voor het instellen van verkeersmaatregelen bij het nieuwe Burgemeester Haïtsmaplein (week 42 – 16 oktober)

Aanleiding

Het parkeerterrein Burgemeester Haïtsmaplein in Mijdrecht wordt opnieuw ingericht. Met de nieuwe indeling van het parkeerterrein komt er een gescheiden inrit en uitrit. Het nieuwe parkeerterrein krijgt ongeveer 160 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen zijn openbaar en bedoeld voor de winkels in het centrum van Mijdrecht. Het is van belang dat er voldoende parkeergelegenheid is voor bezoekers van de winkels. De huidige blauwe zone zal blijven bestaan om te voorkomen dat mensen hier voor langere tijd parkeren. Om mindervalide bezoekers van de winkels een parkeerplaats te bieden op korte loopafstand van het centrum, worden er vier gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd; twee bij de entree naar het centrum ter hoogte van supermarkt Boni en twee bij de entree naar het centrum via het Raadhuisplein.
Ook de openbare laadpaal op het Burgemeester Haïtsmaplein krijgt in de nieuwe indeling weer een plaats. Bij de openbare laadvoorziening zullen twee parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s. Tenslotte zal er nog een parkeerstrook worden gereserveerd voor het laden en lossen ten behoeve van de winkels in het centrum.

Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten om vier parkeerplaatsen in te stellen als gehandicaptenparkeerplaatsen door het plaatsen van de verkeersborden E6 bij deze vakken, het instellen van een parkeerstrook voor laad- en losverkeer door het plaatsen van bord E7 en het aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor alleen het opladen van elektrische auto’s door het plaatsen van verkeersbord E4 en een onderbord met de tekst ‘alleen voor opladen elektrische auto’s’. 

Het volledige verkeersbesluit kunt u lezen op www.officielebekendmakingen.nl. 

Bezwaar

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening

Het opsturen van een bezwaarschrift voorkomt niet dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd. Als u binnen een korte tijd wilt voorkomen dat het verkeersbesluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te nemen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u alleen indienen als u ook tegen het besluit bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er een spoedeisend belang zijn. 
Een verzoek voor een voorlopige voorziening moet, samen met een kopie van uw bezwaarschrift, worden opgestuurd aan de voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorziening’, postbus 16006, 3500 DA Utrecht. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij rechtbank Midden-Nederland