U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 40 – 2 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Menno Simonszstraat 1 in Amstelhoek Vervangen van de bestaande kozijnen voor nieuwe houten kozijnen Z/20/167331 16-09-2020
Achterbos 49 in Vinkeveen Herinrichting van de oprit en aanbrengen van een betonvloer op het adres Z/20/165571 21-09-2020
Oostzijde 92 in de Hoef Renovatie van de bestaande stal Z/20/166040 21-09-2020
Torenlaan 21 in Abcoude Wijzigen van de vorige verleende vergunning Z/20/167670 21-09-2020
Koppeldijk 28 in Abcoude Het aanbrengen van een stuclaag-, wijzigen van de entree en garage op de voorgevel (Z/20/165615 ) 23-09-2020
Waardassackerstraat 29 in Abcoude Het vergroten van de bestaande dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/20/169587 23-09-2020
Julianalaan 35 in Vinkeveen Het plaatsen van een deurkozijn in de bestaande dakkapel Z/20/167669 24-09-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.