U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 41 – 9 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Rijksstraatweg 147 in Baambrugge Het aanleggen van een hoofdwaterleiding Z/20/167158 24-09-2020
Oudhuijzerweg 4 in Wilnis Het verbouwen van de woning Z/20/165842 24-09-2020
Jan Trouwstraat 5 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/20/168795 24-09-2020
Prins Bernhardlaan 32 in Vinkeveen Uitbreiding begane grond woonhuis en vergroten dakterras Z/20/166111 25-09-2020
Dwarskade 3 in Abcoude Bouwen van een aanlegsteiger Z/20/168800 28-09-2020
Achterbos 36 R 7 Vinkeveen Het aanpassen en het uitbreiden van het botenhuis Z/20/167187 28-09-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.