U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 42 – 16 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Dorpsstraat 42A in Mijdrecht Gewijzigd gebruik en herinrichting Z/20/167391 28-09-2020
Soling 1 in Vinkeveen Het plaatsen van een dakkapel op de voorgevel van de woning Z/20/169637 05-10-2020
Wipmolen 60 in Mijdrecht Het plaatsen van een kozijn Z/20/169787 06-10-2020
Angsteloord 26 in Abcoude Plaatsen dakkapel voorzijde Z/20/168733 07-10-2020
Burgemeester Bentinckstraat 3 in Abcoude een interne constructieve wijziging Z/20/168974 08-10-2020
Prins Willem-Alexanderstraat 3 in Baambrugge Verwijderen van een draagmuur Z/20/168770 08-10-2020
Energieweg 113 in Mijdrecht Vervangen van de sprinkler- installatie door brandcompartimentering Z/20/167083 08-10-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.