U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 43 – 23 oktober 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Rietveld 19 in Mijdrecht Het plaatsen van een dakopbouw Z/20/167794 07-10-2020
Molenwiek 93 in Mijdrecht Het aanpassen van het kozijn in de voorgevel Z/20/170189 08-10-2020
Hoogstraat 4 A in Abcoude Vergroten van een woning op de 1e & 2e verdieping van een woonhuis Z/20/168682 09-10-2020
Herenweg 39 in Wilnis Plaatsen van een loop/fietsbrug Z/20/168348 12-10-2020
Baambrugse Zuwe 125 B in Vinkeveen Nieuwbouw brug Z/20/169407 12-10-2020
Dr. J. Severijn- plantsoen, Ds. H ten Brinckplantsoen en Ds. W.A. Willemseplantsoen in Wilnis Renovatie (het verwijderen van schoorstenen) en de verduurzaming (isoleren en vervangen puien) van 54 woningen Z/20/166150 13-10-2020
Lindewetering 1 in Abcoude Plaatsen van een extra raam Z/20/169613 14-10-2020
Willem van Abcoudelaan 16 in Abcoude Vergroten van de bestaande dakkapel Z/20/167940 15-10-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.