U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Brief aan eigenaar vouwwagen bij Elfstedenplantsoen Baambrugge (week 37 - 11 september 2020)

Aan de rechthebbende eigenaar,

De toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen heeft geconstateerd dat er al langere tijd een vouwwagen geparkeerd staat ter hoogte van Elfstedenplantsoen 10 in Baambrugge. Omdat er geen kenteken op de vouwwagen aanwezig is, hebben wij geprobeerd door middel van het aanplakken van een brief de eigenaar te doen bewegen om de vouwwagen te verwijderen. Dit is tot op heden niet gebeurd. De eigenaar/ gebruiker handelt namelijk in strijd met artikel 5.6 van de Algemene plaatselijke verordening (APV). In artikel 5.6 van de APV staat vermeld: “Het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt: Langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Voornemen besluit last onder bestuursdwang

Wij gelasten de rechthebbende eigenaar dan ook de vouwwagen die op de openbare weg staat, binnen zeven dagen na plaatsing van deze brief, te verwijderen en verwijderd te houden en ook niet elders op de openbare weg te parkeren. Indien de rechthebbende de bovengenoemde last niet uitvoert of laat uitvoeren, zullen wij van gemeentewege deze maatregelen (laten) treffen op uw kosten. Onze bevoegdheid hiervoor ontlenen wij aan artikel 125 van de Gemeentewet in samenhang met artikel 5:21 van de Algemene wet bestuursdwang.

Aanzegging kostenverhaal

De kosten die verbonden zijn aan de toepassing van bestuursdwang, alsmede de voorbereiding daarvan voor zover deze op de gemeente drukken na ommekomst van de begunstigingstermijn, zullen op de eigenaar worden verhaald.

Zienswijze

U kunt met betrekking tot ons voornemen, binnen zeven dagen na plaatsing van deze brief, mondeling uw zienswijze geven. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen met een van onze toezichthouders, de heer A. de Bruin, bereikbaar op 0297 29 16 16. U kunt er ook voor kiezen om uw zienswijze schriftelijk bij ons in te dienen.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer A. de Bruin, telefoon 0297 29 16 16.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen.