U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunningen (week 38 – 18 september 2020)

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig artikel. 3.9 van de Wabo bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen:

Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Kadastraal nummer 5217, sectie A in Vinkeveen Bouw van een waterwoning Z/20/165621 07-09-2020