U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 36 – 4 september 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Jonkersgang 5 in Abcoude Het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak Z/20/166830 24-08-2020
De Vergulde Wagen 13 in Wilnis Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning Z/20/166255 25-08-2020
Heulweg 12 in Vinkeveen Dakopbouw Z/20/166402 26-08-2020
Voordijk 53 in Abcoude Dakkapel vernieuwen plaatsen van zonnepanelen Z/20/163594 26-08-2020
Baambrugse Zuwe 208C in Vinkeveen Vervangen van een woonboot Z/20/165769 27-08-2020
Bonkelaar 16 in Mijdrecht Realiseren van een dakopbouw Z/20/166729 27-08-2020
Pieter Joostenlaan 7 in Wilnis Het tijdelijk plaatsen (3 jaar) van zes nieuwe lichtmasten met LED-sportveldverlichtingsarmaturen bij een sportveld. Z/20/164417 27-08-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.