U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 38 – 18 september 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Watertuin 68 in Wilnis Na-isoleren en wijzigen gevels woonark en vernieuwen bijgebouw Z/20/167318 03-09-2020
Angsteloord 20 in Abcoude Realisatie van een dakkapel aan de voorzijde, erker en aanbouw Z/20/164707 04-09-2020
Rijksstraatweg 36 in Baambrugge Plaatsen van een opslagloods Z/20/158956 07-09-2020
Rijksstraatweg 40 in Baambrugge Verbouwing woning Z/20/165658 07-09-2020
Bovenkamp 7, 7a, en 7b (aangevraagd als Bovenkamp 7) in Abcoude Wijzigen van de bedrijfsruimte Z/20/164341 08-09-2020
Amsterdamsestraatweg 26, 26A, 26B in Abcoude Renovatie en wijziging van kantoorpand naar 3 woningen Z/20/158542 09-09-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.