U kunt digitaal een afspraak maken voor een paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Voor alle andere producten of diensten bel voor een afspraak 0297 - 29 16 16.

Lees verder over het coronavirus. Bent u ondernemer, kijk dan hier voor de regelingen voor ondernemers.

Verleende omgevingsvergunningen (week 39 – 25 september 2020)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Verleende omgevingsvergunningen
Globale locatie Omschrijving Zaaknummer Datum verzonden
Houtzaagmolen 39 in Mijdrecht Het aanbrengen van een dakkapel aan de achterzijde Z/20/167251 09-09-2020
Spoorzicht 12, 16, 28, 43, Veendijk 6, 32, 62, Weidemolen 3 en Veenmolen 12 in Wilnis Het aanbrengen van dakkapellen op het voordakvlak Z/20/168551 10-09-2020
Gein-Noord 19 in Abcoude Het uitbreiden van de woning Z/20/165068 14-09-2020
Baambrugse Zuwe 125 D in Vinkeveen Vervangen van een brug Z/20/166510 14-09-2020
Stationsweg 3 in Wilnis Het verbouwen van de woning en het aanbrengen van een dakkapel Z/20/166069 14-09-2020
Demmerik 96 (achter) in Vinkeveen Het bouwen van een plantenkas en verwerkingsruimte Z/20/163284 14-09-2020
Dijk van de Voetangelweg tot Stokkelaarsbrug Abcoude, sectie H, nummer 14 Dijkverbetering en groot onderhoud Z/20/165087 15-09-2020

 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van ‘Voorlopige voorzieningen’, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.